Bilimsel Program

Bilimsel Program PDF için tıklayınız..
14 Mart 2019, Perşembe
  A Salonu B Salonu
17:00-17:15 AÇILIŞ  
17.15-18.15 1. OTURUM: PULMONER HİPERTANSİYON

Oturum Başkanları :

Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ
Dr. Fahriye VATANSEVER
Dr. Sanem NALBANTGİL
17.15-17.30 Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavide Kritik Konular
Dr. Serdar KÜÇÜKOĞLU
17.30-18.00 Olgularla Pulmoner Hipertansiyona Yaklaşım
Dr. Dilek YEŞİLBURSA
Dr. Emre DEMİR
18.00-18.15 Tartışma
18:15-18:30 Kahve Arası
18.30-19.00 Mikrobiyota ve Kardiyovasküler Sistem
Dr. Osman Akın SERDAR
Dr. Baybars TÜREL
19:00-21:30 Akşam Yemeği
15 Mart 2019, Cuma
  A Salonu B Salonu
09.00-10.00 2. OTURUM: KALP YETERSİZLİĞİ

Oturum Başkanları :

Dr. Osman Akın SERDAR
Dr. Mehdi ZOGHİ
GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ
POSTER SUNUMLARI
Sözel Bildiri Programını Görmek için Tıklayınız..
09.00-09.15 Kalp Yetersizliğinde Optimal Medikal Tedavi ve Yenilikler
Dr. Yüksel ÇAVUŞOĞLU
09.15-09.30 Akut Kalp Yetersizliğinde Ne Yapmalıyım?
Dr. Mehdi ZOGHİ
09.30-09.45 Ventrikül Destek Cihazı mı? Kalp Transplantasyonu mu? Klinik Tecrübelerim
Dr. Sanem NALBANTGİL
09.45-10.00 Tartışma
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-11.30 3. OTURUM: ATRİYAL FİBRİLASYON

Oturum Başkanları :

Dr. Tunay ŞENTÜRK
Dr. Ahmet VURAL
10.30-10.45 Atriyal Fibrilasyon Nedir?
Dr. Ahmet VURAL
10.45-11.00 Atriyal Fibrilasyonda Tedavi stratejileri, Kardioversiyondan Ablasyona
Dr. Fethi KILIÇASLAN
11.00-11.15 Atriyal Fibrilasyon’da İnme – Kanama Denklemi, Kime Sol Atrium Appendiks Kapama?
Dr. Özer BADAK
11.15-11.30 Tartışma
11.30-12.30 Uydu Sempozyum
Gerçek Vakalarla 2019 DAPT
Güncellemesi

Dr. İlke Sipahi
12.30-15.00 Öğle Yemeği ve Serbest Zaman
15.00-16.00 4. OTURUM: HİPERTANSİYON

Oturum Başkanları :

Dr. Çetin EROL
Dr. Ali AYDINLAR
Dr. Aytül BELGİ
15.00-15.15 Avrupa 2018 Hipertansiyon Kılavuzundan 10 Temel Mesaj
Dr. Fatih Sinan ERTAŞ
15.15-15.30 Kontrolü Zor Hipertansiyona Yaklaşım
Dr. Barış BUGAN
15.30-15.45 Hipertansiyonda Tuz, Diyet ve Yaşam Tarzı Önerileri
Dr. Bengi YAYMACI
15.45-16.00 Tartışma
16.00-16.30 Kahve Arası
16.30-17.30 5. OTURUM: AKUT KORONER SENDROM

Oturum Başkanları :

Dr. Ömer KOZAN
Dr. Tahsin BOZAT
16.30-16.45 MİNOCA Teşhisi Ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Bekir SITKI CEBECİ
16.45-17.00 Akut Koroner Sendromda NOAK’ ların Yeri Var mı?
Dr. Mehmet MELEK
17.00-17.15 STEMI’ da Primer Girişimde Tüm Damarları Açalım mı?
Dr. Ertan URAL
17.15-17.30 TARTIŞMA
17.30-18.00 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Dr. Davran Çiçek
19.30-21.00 Akşam Yemeği
16 Mart 2019, Cumartesi
  A Salonu B Salonu
09.00-10.15 6. OTURUM: ARİTMİ

Oturum Başkanları :

Dr. İbrahim BARAN
Dr. Selçuk KANAT
Dr. Mesut DEMİR
SÖZLÜ BİLDİRİ
POSTER SUNUMLARI
Sözel Bildiri Programını Görmek için Tıklayınız..
09.15-09.30 HIS Pacing Kime?
Dr. Burak ALTUN
09.30-09.45 ICD Pace Programlama ve Sorun Çözme
Dr. Sabri DEMİRCAN
09.45-10.00 Olgularla Aritmojenik Sendromlar
Dr. Serhat KOCA
10.00-10.15 Tartışma
10.15-10.30 Kahve Arası
10.30-11.30 7. OTURUM: OLGULARLA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Oturum Başkanları :

Dr. Aysel AYDIN KADERLİ
Dr. Omaç TÜFEKÇİOĞLU
10.30-10.45 Kardiyak MR
Dr. Ahmet BARUTÇU
10.45-11.00 Kardiyak BT Anjiografi
Dr. Emre ÖZPELİT
11.00-11.15 3D Ekokardiyografi
Dr. Gökhan KAHVECİ
11.15-11.30 Tartışma
11.30-12.00 Uydu Sempozyum / MEDAR

Oturum Başkanı:
Dr. Osman Akın Serdar

Safeni Sevelim Koruyalım
Dr. Ali Kocailik
12.00-13.00 Öğle Yemeği ve Serbest Zaman
13:00-15:00

3D Ekokardiyografi (uygulamalı eğitim) Kursu

Üç boyutlu ekokardiyografi, klinik uygulamamızda giderek artan oranda başvurduğumuz girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemde, görüntü alma, kayıt etme ve görüntüyü işlem sonrası değerlendirme teknik olarak bilinmesi gereken detaylar içermektedir. Bu mini kursumuzun amacı, kayıt edilmiş üç boyutlu ekokardiyografik görüntüler üzerinden sol ventrikül, mitral kapak ve aort kapak değerlendirme için bilinmesi gereken önemli bilgileri, katılımcıların aktif olarak bilgisayar üzerinde uygulayarak öğrenmesi amaçlanmıştır.

  • Mini kursumuz 2 saat sürelidir.
  • Katılımcı sayısı 15 kişi ile kısıtlıdır.
  • Katılımcılara bu eğitime katıldıklarına dair belge takdim edilecektir.

Kurs Sorumlusu: Dr. Özlem Arıcan Özlük

15.00-16.00 8. OTURUM: KAPAK HASTALIKLARI

Oturum Başkanları :

Dr. Oktay ERGENE
Dr. Dilek YEŞİL BURSA
SÖZLÜ BİLDİRİ
POSTER SUNUMLARI
15.00-15.15 TAVİ Olgularından Çıkardığım Dersler
Dr. Dayimi KAYA
15.15-15.30 Çöken Kapak Sendromu Gerçekte Selim Bir Hastalık mı?
Dr. Omaç TÜFEKÇİOĞLU
15.30-15.45 Triküspid Yetmezliği Hastalarına Nasıl Yaklaşalım?
Dr. Selcen TÜLÜCE
15.45-16.00 Organik / Fonksiyonel Mitral Yetmezliği ayırımı her zaman kolay mı?
Dr. Selen YURDAKUL
16.00-16.15 Tartışma
16.15-16.30 Kahve Arası
16.30-17.30 Uydu Sempozyumu / Abbott

Oturum Başkanı :
Dr. Tahsin Bozat

İlaç Salınımlı Stentlerde Kısa
Dönemli DAPT ve Kalıcı Polimer
Etkisi

Konuşmacılar:
Dr.Osman Akın Serdar
Dr.Şenol Coşkun
17.30-18.30 9. OTURUM: OLGULARLA GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ

Oturum Başkanı :

Dr. Ethem KUMBAY

Olgu Sunumları :
Dr. Ferid ALİYEV
Dr. Emir DOĞAN
Dr. Saim SAĞ
Dr. Hasan ARI
Dr. Tarık KIVRAK
Dr. Hakan UÇAR

Panelistler :
Dr. Ömer KOZAN
Dr. Cevat KIRMA
Dr. Ramazan ÖZDEMİR
Dr. Aydın YILDIRIM
Dr. Davran ÇİÇEK
Dr. Ilgın KARACA
19.30-22.00 Akşam Yemeği
17 Mart 2019, Pazar
  A Salonu B Salonu
09.00-10.00 10. OTURUM: KISSADAN HİSSE

Oturum Başkanları :

Dr. Ali AYDINLAR
Dr. Bülent ÖZDEMİR
 
09.00-09.07 Diyastolik Kalp Yetersizliğinde Yeni Bir Şey Var mı?
Dr. Mehdi ZOGHİ
09.07-09.14 Allerjisi Olanlarda Stent ve Cihaz Tedavisi
Dr. Hasan ARI
09.14-09.21 Pulmoner Kapak Valv İmplantasyonu
Dr. Aysel AYDIN KADERLİ
09.21-09.28 Eriyen Stentlerde Son Durum Ne?
Dr. Erhan TENEKECİOĞLU
09.28-09.35 Kardiyak Amiloidozu Atlıyor muyuz?
Dr. Hakan ÖZKAN
09.35-09.42 EHRA NOAK Kılavuzundan 10 temel mesaj
Dr.Özgen ŞAFAK
09.42-09.49 ARNI mi? CRT mi?
Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ
09.49-10.00 Tartışma
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-12.00 11. OTURUM: KISSADAN HİSSE

Oturum Başkanları :

Dr. Özlem ARICAN ÖZLÜK
Dr. Ufuk ERYILMAZ
10.30-10.37 Onkolojik Hastalarda Kardiyoloji Konsültasyonu
Dr. Selma TİRYAKİOĞLU
10.37-10.44 Pulmoner Arter Balon Anjioplasti
Dr. Fahriye VATANSEVER
10.44-10.51 AF Ablasyonu Sonrası Antikoagülanları Keselim mi?
Dr. İbrahim BARAN
10.51-10.58 Sık VES’ de İlaç mı? Ablasyon mu?
Dr. Selçuk KANAT
10.58-11.05 Paceler Kablosuz mu Olacak?
Dr. Ahmet TÜTÜNCÜ
11.05-11.12 Kalp Yetmezliği Kılavuzundan 10 Mesaj
Dr. Gönenç KOCABAY
11.12-11.19 Trombolitik Tedaviyi Unutalım mı?
Dr. Şeyda GÜNAY
11.19-11.26 Endokardit Profilaksisini Unutuyor muyuz?
Dr. Selvi ÖZTAŞ
11.26-12.00 Tartışma
12.00-12.15 Kapanış Konuşması